Όροι Χρήσης

Για να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες μας θα πρέπει να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες. Ο δικτυακός τόπος (site) PassionYou.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του PassionYou.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως: Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Η εγγραφή και χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου(site) από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται αυστηρά. Σημειώνοντας "Επιβεβαιώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών "και "Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ με τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του PassionYou.gr" και κάνοντας κλικ "Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε", εσείς κάνετε εγγραφή ως πελάτες του PassionYou.gr, με την προϋπόθεση ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδεχτεί πλήρως τα "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις" και ότι υποχρεωτικά θα τα τηρήσετε στην χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου(site). Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης, της δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των γενικών όρων συναλλαγών. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του δικτυακού τόπου (site) ανήκουν στους ιδιοκτήτες του PassionYou.gr καθώς και τους συνεργάτες τους. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (site) με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 όπως ισχύει.

Προστασία ανήλικων

Οι επισκέπτες / χρήστες του PassionYou.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του PassionYou.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το PassionYou.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Κατά την εγγραφή σας εμείς απαιτούμε να μας παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να εξακριβώσουμε την ηλικία σας. Κατά την εγγραφή του ως μέλος, ο χρήστης αναλαμβάνει την ειλικρινή δήλωση της ενηλικότητάς του. Το site και οι δημιουργοί του δεν υπέχουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης για την ηλικία των χρηστών. Τα μέλη που βρίσκονται κάτω από το απαιτούμενο ελάχιστο όριο ηλικίας φέρουν προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του PassionYou.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη με τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν , χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο PassionΥou.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση το PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του PassionYou.gr

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το PassionYou.gr δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απορρήτου της σύνδεσής σας και έχει δημιουργήσει αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων για να καταδείξει την ακλόνητη δέσμευσή του. Η πολιτική και οι πρακτικές προστασίας του απορρήτου περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Στο PassionYou.gr η εγγραφή γίνεται με την χρήση ψευδώνυμου (username) και προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης, ενώ είναι προαιρετική βάση των όρων χρήσης η αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη/μέλους Δημόσια. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες - μέλη του PassionYou.gr (ακόμα και τυχόν φωτογραφίες), τίθενται από τους ίδιους, ελεύθερα δε αποσύρονται από αυτούς όποια στιγμή τυχόν το θελήσουν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το PassionYou.gr απαγορεύει στους χρήστες - μέλη του να εισάγουν στις σελίδες του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να περιορίζονται στην καταγραφή και ανταλλαγή μόνο τόσων στοιχείων όσων είναι απολύτως απαραίτητων για την μεταξύ τους επικοινωνία. Το PassionYou.gr δεν ευθύνεται για τη συλλογή και τους όρους χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την τήρηση ή μη των διατάξεων του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φορείς που διαφημίζονται ή πωλούν εμπορεύματα μέσω των σελίδων του ούτε από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με τους οποίους οι ανωτέρω συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το PassionYou.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του PassionYou.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις τών μερών

Ως χρήστης των υπηρεσιών μας με την εγγραφή σας συμφωνείτε ότι:

Είστε υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών που δημοσιεύετε για τον εαυτό σας ή η παραχώρηση εκ του ονόματος σας στα άλλα μέλη του PassionYou.gr.

Δεν θα διαβιβάσετε πληροφορίες που έχουν προσβλητικό, ανήθικο, σεξουαλικό, απειλητικό, εκφοβιστικό περιεχόμενο, φυλετικά προσανατολισμένο, παράνομο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό περιέχει στοιχεία βίας προς την άλλη πλευρά. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν βρείτε οποιαδήποτε παράβαση των όρων αυτών. Εσείς δεν θα εκφοβίσετε , προκαλέσετε ,υβρίσετε , προσβάλλετε , καταπιέσετε η διώξετε τους χρήστες της υπηρεσίας μας.

Θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας με τρόπο σύμφωνο με τους νόμους της χώρας. Δηλώνετε ότι δεν θα δημοσιεύσετε στο προφίλ σας διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων, ονόματα, διεύθυνση URL, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς Icq, Skype σεξουαλικές αναφορές, ή οποιαδήποτε σεξουαλική πρόταση σε τρίτους και ότι δεν θα στείλετε εικόνες και φωτογραφίες που περιέχουν πορνογραφικό υλικό η προσωπικές πληροφορίες.

Δεν θα παριστάνετε άλλο πρόσωπο.

Δεν θα δεσμεύεστε από διαφημίσεις ή αγγελίες άλλων μελών του PassionYou.gr, να αγοράσετε ή πουλήσετε προϊόντα / υπηρεσίες μέσω των δικών μας υπηρεσιών. Δεν θα στέλνετε spam, junk mail στα άλλα μέλη.

Δεν θα συλλέγετε προσωπικές πληροφορίες για τα άλλα μέλη, καθώς και για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την δική τους ρητή συναίνεση.

Δεν θα δημοσιεύσετε, διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που προστατεύετε από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εμπορικά σήματα και άλλες τέτοιες πληροφορίες χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των εν λόγω υλικών.

Δεν θα παρέμβετε η καταστρέψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το PassionYou.gr ή τον διακομιστή δικτύου ή το δίκτυο που είναι συνδεδεμένο με τον Ιστοχώρο.

Δεν θα στέλνετε, μεταφέρετε ή διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιού λογισμικό ή άλλο κώδικα λογισμικού, αρχεία, προγράμματα ρυθμισμένα να διεισδύουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργία του υπολογιστή ή του λογισμικού. Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν είστε μάρτυρας τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων.

Δεν θα αλλάξετε τίτλους, ούτε θα επεξεργαστείτε οποιοδήποτε τμήμα του PassionYou.gr χωρίς την δική μας ρητή συναίνεση.

Είστε προσωπικά υπεύθυνος για τις σχέσεις σας με τα άλλα μέλη του PassionYou.gr. To PassionYou.gr δεν είναι και δεν μπορεί να συμμετέχει στην μεταξύ σας επικοινωνία και δράση και σε περίπτωση εμφάνισης σύγκρουσης με άλλους χρήστες αυτής της υπηρεσίας, με την άνωθεν συγκατάθεση σας μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη για αγωγή, καταγγελία ή ζημία / άμεση η έμμεση / πάσης φύσεως και χαρακτήρα. Το PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να παρακολουθεί της συνομιλίες μεταξύ των μελών.

Εσείς υποχρεούστε να υπερασπιστείτε και να μας ενημερώσετε για κάθε απώλεια, ζημία η ευθύνες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα, από την παρούσα συμφωνία. Δίνετε την συγκατάθεσή σας, ότι δεν θα στείλετε σε εμάς η σε άλλα μέλη, υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Η πληροφορίες και φωτογραφίες που εσείς δημοσιεύσατε στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και δημοσιευθούν σε οποιαδήποτε διεπιφάνεια του PassionYou.gr.

Δεν θα επαναλαμβάνετε το ίδιο κείμενο.

Εμείς δηλώνουμε ότι:

Όλες οι εκδηλώσεις από την πλευρά σας είναι χωρίς την υποστήριξή μας.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές η τραυματισμούς ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που εσείς και εμείς δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας.

To PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να παρακολουθεί τα υλικά που αποστέλλονται μέσω του διακομιστή. To PassionYou.gr έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση να αποκρίνει υλικό που θεωρεί ότι αποτελεί μορφή βίας εις βάρος άλλων μελών.

To PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το χρόνο αποθήκευσης των μηνυμάτων.

To PassionYou.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψει την παροχή όλων ή μέρος των υπηρεσιών της χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς τους χρήστες.

Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ωφελιμότητα η χρησιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο PassionYou.gr, και δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή βλάβες συνέπειες του γεγονότος ότι κάποιοι από τους χρήστες μας εμπιστεύτηκαν πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα η διαβιβαζόμενο από τρίτα μέρη.

Είναι πιθανόν κάποια από τα μέλη ή μη μέλη του PassionYou.gr να μεταφέρουν οποιοδήποτε υλικό στο διακομιστή και εσείς να εμπλακείτε χωρίς να το θέλετε. Είναι πιθανόν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με εσάς με την χρήση του διακομιστή και αυτές οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας. Για το λόγω αυτό το PassionYou.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που εσείς επιλέγετε να αποκαλύψετε. Παρακαλούμε επιλέξτε προσεκτικά το είδος των πληροφοριών που διαθέτετε στον διακομιστή.

Εγγραφή

Κάθε χρήστης του PassionYou.gr πρέπει να εγγραφεί συμπληρώνοντας φόρμα εγγραφής στην οποία εισάγει πληροφορίες. Κατά την εγγραφή σας υποχρεούστε να παρέχετε ακριβείς, αληθινές και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, και να της ανανεώνετε έγκαιρα, έτσι ώστε να είναι πάντα ακριβείς, ορθές και πλήρης. Εάν εισάγετε ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, δηλώνετε ότι είστε απόλυτα υπεύθυνος για οποιαδήποτε νόμιμη συνέπεια. Από την στιγμή πού κάνετε εγγραφή, έχετε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή να δείτε και να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που συμπληρώνονται στην καταχώριση. Μέσω του έντυπου εγγραφής, συγκεντρώνουμε τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:1) Προσωπικά: ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα των εγγεγραμμένων κλπ..2) Μη προσωπικά: το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, URL, κλπ.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, και σε καμία περίπτωση δεν της εκχωρούμε σε τρίτους, με εξαίρεση της περιπτώσει όπου ο νόμος μας υποχρεώνει. Μέρος αυτών των πληροφοριών δημοσιεύονται με τη συγκατάθεσή σας στον λογαριασμό σας, ο οποίος εκτίθεται στο κοινό στο PassionYou.gr. Δίνετε την συγκατάθεση σας ότι μέρος αυτών των πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα αγοράς από το PassionYou.gr, που σημαίνει λήψη εμπορικών πληροφοριών από το PassionYou.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση που συμπληρώσατε κατά την καταχώριση του προφίλ σας. Κατά την εγγραφή σας εσείς πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και των κωδικό πρόσβασης, και έχετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση τους, όπως επίσης αναλαμβάνεται την ευθύνη εάν τις διαθέσετε σε τρίτους. Αν υπάρχουν υποψίες ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από τρίτους χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του ονόματος χρήστη και τον κωδικό καθώς και για όλες τις δράσεις που απορρέουν από την εγγραφή σας.

Κατά την εγγραφή σας εμείς απαιτούμε να μας παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να εξακριβώσουμε την ηλικία σας. Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση ή και επίσκεψη των υπηρεσιών του PassionYou.gr από ανηλίκους. Αν διαπιστωθεί ανηλικότητα ο χρήστης απορρίπτεται και ουδεμία ευθύνη φέρει το PassionYou.gr Με το πού γίνεστε μέλη, εσείς εγγυάστε ότι είστε άτω των 18 ετών. Ωστόσο, εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας μας είναι άνω των 18 ετών(ενήλικες). Τα μέλη που βρίσκονται κάτω από το απαιτούμενο ελάχιστο φέρουν προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους. O χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται απέναντι στο PassionYou.gr για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί από την ψευδή του δήλωση.

Διαγραφή εγγραφής

Κάθε χρήστης με ή χωρίς κίνητρο μπορεί να διαγράψει την εγγραφή του στο PassionYou.gr οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Όταν διαγράψετε την εγγραφή σας, εσείς παραιτείστε από όλα τα δικαιώματα που είχατε στην ιστοσελίδα μας. To PassionYou.gr δεν υποχρεούται να επαναφέρει την εγγραφή σας.

Προσωπικές Πληροφορίες

Το PassionYou.gr δε ζητάει καμία προσωπική πληροφορία ούτε συλλέγει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά ή επιτρέπουν την προσωπική επικοινωνία μαζί σας. Καθώς ο δικτυακός τόπος (site) του PassionYou.gr δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, δε μοιράζεται καμία τέτοια με τρίτα μέρη ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Οι χρήστες του PassionYou.gr δε θα πρέπει να εισάγουν ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, παρά μόνο τα στοιχεία που τους ζητούνται από τα αντίστοιχα πεδία καταχώρησης του προφίλ τους.

Στοιχεία μελών - χρηστών

Το PassionYou.gr στα πλαίσια της διατήρησης της ανωνυμίας των μελών του δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη για τον εαυτό τους στις σελίδες & υπηρεσίες του. Το PassionYou.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή / και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων ή / και παραπλανητικές δηλώσεις. Εάν το PassionYou.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτάται / δημοσιεύεται στις σελίδες / υπηρεσίες αυτές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή τόσο της πληροφορίας όσο και του αποστολέα της. Ταυτόχρονα το PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει όσες πληροφορίες διατηρεί σύμφωνα με τον παρόν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (online) Chat-rooms

Το PassionYou.gr δεν διατηρεί μόνιμο αρχείο με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται δημοσίως ή ιδιωτικά από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Το PassionYou.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια που οι χρήστες / μέλη αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι χρήστες / μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές με δική τους ευθύνη.

Ηλεκτρονικά μηνύματα - κάρτες

Το PassionYou.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται από και προς τους επισκέπτες / χρήστες μέσω των παρεχομένων από το PassionYou.gr υπηρεσιών. Το PassionYou.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια που οι χρήστες / μέλη αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι χρήστες / μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές με δική τους ευθύνη.

Εάν το PassionYou.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου ηλεκτρονικού μηνύματος είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή / και του χρήστη / μέλους που προέβη στη αποστολή τους.

Δημόσιες συζητήσεις (Forums / Bulletin Boards)

Το PassionYou.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες/μέλη στής σελίδες του. Οι χρήστες/μέλη επισκέπτονται τις σελίδες δημοσίων συζητήσεων με δική τους ευθύνη. Εάν το PassionYou.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις σελίδες του, θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις σελίδες του PassionYou.gr. Επίσης, το PassionYou.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανά σχόλια που οι χρήστες / μέλη δημοσιεύουν στις σελίδες του με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του. Σε περίπτωση που το PassionYou.gr λάβει ειδοποίηση ότι κάποιο / κάποια σχόλια θίγουν τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε άμεση διαγραφή τόσο των σχολίων όσο ή/και του χρήστη / μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση. Απαγορεύεται η εισαγωγή και ανάρτηση στο site από τους χρήστες οποιασδήποτε μορφής κειμένου με προπαγανδιστικό ή αντιεθνικό χαρακτήρα καθώς και η προσβολή των συμβόλων , εθνικού ή θρησκευτικού ή άλλης μορφής χαρακτήρα.

Διόρθωση ή/και διαγραφή πληροφοριών μέλους

Το PassionYou.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη του να διαγράψουν ελεύθερα πληροφορίες που συνοδεύουν το ψευδώνυμο τους, καθώς και να διορθώσουν ή / και ενημερώσουν τις πληροφορίες αυτές. Επίσης έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν το ψευδώνυμο τους ανά πάσα χρονική στιγμή, με αντίστοιχη αίτηση στους διαχειριστές του δικτυακού τόπου (site). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ειδική περίπτωση στην οποία οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν τεκμήρια, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί νομική δίωξη από τρίτους ή από το ίδιο το PassionYou.gr.

Διευθύνσεις IP - IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο PassionYou.gr . Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του PassionYou.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις IP δύναται όμως να παραδοθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές , εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Ο δικτυακός τόπος(site) του PassionYou.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι διακομιστές (browsers) δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας ώστε να αποτρέπει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τα cookies στον διακομιστή (browser) σας, είναι πιθανό για τεχνικούς λόγους να μην έχετε πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου(site) του PassionYou.gr.

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Το PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα πληροφοριακού, ενημερωτικού, ή διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας που παρέχει προς τους επισκέπτες / χρήστες του.

Έρευνες – Ψηφοφορίες - Δημοσκοπήσεις

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε έρευνες η ψηφοφορίες που διενεργούνται από το PassioinYou.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε διάφορα θέματα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του PassionYou.gr.

'Δεσμοί' (Links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός τόπος(site) του PassionYou.gr περιέχει συνδέσεις πρός άλλους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους(sites). Το PassionYou.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των sites και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ή κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνο ή αποδέχεται μέρος αυτών. Το PassionYou.gr απλά παραθέτει τις συνδέσεις αυτές για ενημερωτικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους και μόνο.

Διαφημιζόμενοι

Οι διαφημίσεις στον δικτυακό τόπο (site) του PassionYou.gr προέρχονται από εξωτερικές εταιρίες και μπορούν να περιέχουν cookies. Αν και χρησιμοποιούνται cookies και σε άλλα τμήματα του web site, τα cookies που παραλαμβάνονται μαζί με κάποιες διαφημίσεις, συλλέγονται από τις διαφημιστικές εταιρίες και το PassionYou.gr δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης του PassionYou.gr χρησιμοποιήσει Πιστωτική Κάρτα για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του PassionYou.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας καθώς και το ονοματεπώνυμο του δεν αρχειοθετούνται από το PassionYou.gr και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. To PassionYou.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοοικονομικούς οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

PassionYou VIP

Το “PassionYou VIP” είναι ένα πακέτο από πρόσθετες υπηρεσίες επί πληρωμή που περιλαμβάνονται στην λειτουργικότητα του PassionYou.gr. Η χρήση του “PassionYou VIP” είναι προαιρετική και εθελοντική, και ανάλογη της θέλησης του χρήστη. Η ενεργοποίηση της δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη λογαριασμού του χρήστη και δεν συνδέεται άμεσα με την χρήση των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν από το δικτυακό τόπο. Όλες οι πρόσθετες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο “PassionYou VIP”, οι τρόποι για την ενεργοποίηση του “PassionYou VIP”, οι τιμές και οι προθεσμίες ισχύς της υπηρεσίας περιγράφονται στo σημείο “PassionYou VIP”.

Περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου(site)

Οι επιλογές, συμβουλές, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να αντιγραφούν χωρίς την δική μας συναίνεση.

Σχέσεις με τρίτους

To PassionYou.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους εκτός της ιστοσελίδας. Εμείς δεν ελέγχουμε το περιεχόμενό τους και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφοριών στο εσωτερικό αυτών των δεσμών /link/.

Πνευματικά δικαιώματα

Το λογότυπο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία του υπόλοιπου χώρου είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία τoυ PassionYou.gr. Οι χρήστες υποχρεούνται να μην αντιγράφουν, τροποποιούν, δημοσιεύουν, μεταδίδουν, εκχωρούν ή πωλούν κάθε πληροφορία που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το PassionYou.gr δεν ευθύνεται για τυχαία γεγονότα, αποτελέσματα ή έμμεσες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορίζοντας ζημίες από την απώλεια δεδομένων, η απώλεια προγραμμάτων, κ.λπ.) . To PassionYou.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Αλλαγές στον δικτυακό τόπο(site)

Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούμε θα κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας ή θα αποστέλλονται με e-mail. Διατηρούμε το δικαίωμα να:

Αλλάζουμε το περιεχόμενο και τους όρους αυτής της δήλωσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Αλλάζουμε το περιεχόμενο του δυκτιακού τόπου.

Να αναιρούμε συνδέσμους χωρίς προειδοποίηση.

Να αναιρούμε αγγελίες χρηστών μετά την λήξη της περιόδου.

Να αναιρούμε αγγελίες χρηστών σε περίπτωση που θεωρήσουμε οτι οι πληροφορίες που παρέχει δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης χάνει όλα τα δικαιώματα που είχε στην ιστοσελίδα. Το PassionYou.gr δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να αποκαταστήσει την καταχώριση.

Βλάβη αποζημίωση

O xρήστης του PassionYou.gr ευθύνεται απέναντι στο PassionYou.gr και τους συνεργάτες του , για οποιαδίποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του , καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του PassionYou.gr με αθέμιτο τρόπο ή και μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Το PassionYou.gr και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη η ζημία προκύψει από τους χρήστες του , λόγο παράνομης ή επιβλαβούς χρήσης του λογαριασμού τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις xρήσης του PassionYou.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους , διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο , το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες , που έχει υπογράψει η χώρα.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο , παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν , χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του PassionYou.gr και του χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμέυει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής , εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε κάθε περίπτωση το PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες του και μέσα στο υπάρχον ή/ και ενδεχόμενο νομικό πλάισιο.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Άδειας Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του PassionYou.gr.