Πολιτική Απορρήτου

Κάθε χρήστης του PassionYou.gr πρέπει να εγγραφεί συμπληρώνοντας φόρμα εγγραφής στην οποία εισάγει πληροφορίες. Κατά την εγγραφή σας υποχρεούστε να παρέχετε ακριβείς, αληθινές και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας, και να της ανανεώνετε έγκαιρα, έτσι ώστε να είναι πάντα ακριβείς, ορθές και πλήρης. Εάν εισάγετε ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, δηλώνετε ότι είστε απόλυτα υπεύθυνος. Από την στιγμή πού κάνετε εγγραφή, έχετε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή να δείτε και να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που συμπληρώνονται στην καταχώριση. Μέσω του έντυπου εγγραφής, συγκεντρώνουμε τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: 1) Προσωπικά: ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα των εγγεγραμμένων κα. 2)Μη προσωπικά: το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, URL, κα. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, και σε καμία περίπτωση δεν τις εκχωρούμε σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο νόμος μας υποχρεώνει. Μέρος αυτών των πληροφοριών δημοσιεύονται με τη συγκατάθεσή σας στον λογαριασμό σας, ο οποίος εκτίθεται στο κοινό του PassionYou.gr. Δίνετε την συγκατάθεση σας ότι μέρος αυτών των πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα αγοράς από το PassionYou.gr, που σημαίνει λήψη εμπορικών πληροφοριών από το PassionYou.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση που συμπληρώσατε κατά την καταχώριση του προφίλ σας. Κατά την εγγραφή σας εσείς πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη και των κωδικό πρόσβασης, και έχετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση τους, όπως επίσης αναλαμβάνετε την ευθύνη εάν τις διαθέσετε σε τρίτους. Αν υπάρχουν υποψίες ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από τρίτους χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του ονόματος χρήστη και τον κωδικό καθώς και για όλες τις δράσεις που απορρέουν από την εγγραφή σας. Κατά την εγγραφή σας εμείς απαιτούμε να μας παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να εξακριβώσουμε την ηλικία σας. Με το πού γίνεστε μέλη, εσείς δηλώνετε υπεύθυνα και εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών. Ωστόσο, εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας μας είναι άνω των 18 ετών(ενήλικες). Τα μέλη που βρίσκονται κάτω από το απαιτούμενο ελάχιστο όριο ηλικίας φέρουν προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους. Με την διαγραφή του προφίλ σας , το PassionYou.gr διαγράφει και τα στοιχεία επαφής που έχουν παρασχεθεί από τον χρήστη που επιθυμεί τη διαγραφή του από την βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μην λαμβάνει ενημερωτικά email στο μέλλον. Κάθε χρήστης με ή χωρίς κίνητρο μπορεί να διαγράψει την εγγραφή του στο PassionYou.gr οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Όταν διαγράψετε την εγγραφή σας, εσείς παραιτείστε από όλα τα δικαιώματα που είχατε στην ιστοσελίδα μας. To PassionYou.gr δεν υποχρεούται να επαναφέρει την εγγραφή σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του PassionYou.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη με τον νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν , χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο PassionΥou.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση το PassionYou.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του PassionYou.gr

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το PassionYou.gr δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απορρήτου της σύνδεσής σας και έχει δημιουργήσει αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων για να καταδείξει την ακλόνητη δέσμευσή του. Η πολιτική και οι πρακτικές προστασίας του απορρήτου περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.